Våra tjänster – VVS & rörmokeri

Helhetslösningar inom VVS för den kostnadsmedvetne

Teubers Rör AB erbjuder en rad olika VVS-tjänster och tillhandahåller dessutom ett brett sortiment som består av toppklassiga VVS-produkter med vars hjälp du som kund oavsett omfattningen av själva arbetet ges möjlighet att göra ekonomiskt fördelaktiga energibesparingar.

Brett produktsortiment av värme- & vattensystem

Vårt lager består av allt från varmvattenberedare och värmepumpar till olika typer av badrumstillbehör. När du hittat den produkt som du eftersöker är det dags att ta itu med nästa steg i processen, nämligen att anlita en hantverkare som enligt konstens alla regler får produkten på plats och säkerställer att den fungerar optimalt.

Detta tidskrävande steg undkommer du som kund hos Teubers Rör AB.

Installationer av VVS-anläggningar & stambyten 

Vi förfogar nämligen över en installationsavdelning innefattande kompetenta hantverkare och tekniker med förmåga att utföra såväl mindre som större installationer och underhållsarbeten. Vi installerar fjärrvärme, elpannor, värmepumpar, golvvärme, varmvattenberedare, pumpar till hushåll med egen vattentäkt, avloppsanläggningar samt vedanläggningar.

Lägg där till att vi utför stambyten och begreppet helhetslösning får plötsligt en vidare innebörd. Varför vända sig till flera aktörer när det blir både smidigare och mer ekonomiskt fördelaktigt att anlita ett företag med potential att hjälpa dig genom hela processen.

Service av VVS-anläggningar för ökad livslängd

I syfte att undvika kostsamma och tidskrävande byten och installationer är det av yttersta vikt att underhålla befintliga enheter. För även om Teubers Rörs erbjudanden är högklassiga och förmånliga finns det givetvis roligare saker än installationer att lägga pengarna på. Detta är vi väl medvetna om. Av den anledningen bistår vi med regelbunden service av värme- och vattensystem för att bevara och förlänga enheternas livslängd.