Hur går ett stambyte till?

När rörstammarna i ett hus blivit för gamla och riskerar att proppas igen och kanske spricka måste dessa bytas ut. Görs inte det och rören går sönder kan det bli mycket stora skador på såväl byggnaden som dess inventarier. Stambytet innebär att de ledningar och rör som leder tappvatten och avloppsvatten till och ifrån ditt hus byts ut, helt eller delvis.

Vad är ett stambyte?

Ett stambyte är när rören som leder varm-, kall- och spillvatten byts ut i sin helhet i en fastighet. Det är ett stort ingrepp i huset och behöver därför planeras noga och helst i god tid. I och med att man måste riva delar av väggar och golv förstörs bland annat tätskikten och det kan då vara en god idé att samtidigt som stambytet se över behovet av renovering av kök och badrumsrenovering. På så vis kan man budgetera för hela arbetet och även planera boende för den tid stambyte och eventuell renovering tar.

Stambyte – hur ofta ska det göras?

Rörstammar brukar ha en livslängd på ungefär 50 år. Därför brukar man säga att ett stambyte bör utföras efter 40-50 år för att inte riskera att problem som stopp i avlopp, varmvattenfördröjningar och försämrat vattentryck.

Hur går det till vid en stamrenovering?

Det finns olika metoder vid stambyte, men om vi håller oss till det traditionella sättet då alla rörstammar i byggnaden byts ut i sin helhet går det till så här:

  • Man börjar arbetet med att riva ut toalettstol, badkar, handfat med mera. Kort och gott all befintlig armatur där stammar och rör som ska bytas återfinns. Det gäller förstås även inredning i källare, kök, trapphus och andra berörda utrymmen, även om man inte alltid måste riva ut allt i kök och utrymmen som inte har tätskikt. I badrum däremot måste man göra ett omfattande rivningsarbete som även innebär att man bilar upp väggar och golv. Ett såväl bullrigt som dammigt arbete.
  • När man fått grovjobbet gjort och kommit åt alla rör och stammar byter man ut dessa mot nya. I flerfamiljshus kopplar man även ihop stammarna mellan de olika lägenheterna. Om det är delar av stammarna som är svåra att komma åt finns andra metoder där man infodrar dessa, så kallad relining.

När alla nya, fina stammar är installerade är det dags att återställa väggar, golv och armaturer. I badrum sätter man upp nya tätskikt som hindrar fukt från att tränga in och orsaka skador, man återställer väggar och golv och installerar all armatur.

Kan jag bo kvar under en stamrenovering?

Att behöva flytta ut under ett stambyte kan kännas både krångligt och tidsödande och ibland kan man faktiskt bo kvar i sitt hus eller lägenhet. Det beror till stor del på hur omfattande arbetet kommer att bli, vilket kan variera från fall till fall. Men även om möjligheten att bo kvar finns så bör du överväga om det är värt det med tanke på olägenheterna med avstängt vatten, damm och buller.

För att ditt stambyte ska bli lyckat krävs såväl kunskap som erfarenhet. Vi på Teubers rör besitter bägge delarna. Med 35 års erfarenhet i ryggen, mycket erfarna montörer och ett brett utbud av produkter av hög kvalitet hjälper vi dig till rätt val, god planering och ett lyckat resultat.

Varmt välkommen att kontakta oss med din förfrågan!