Vad är fjärrvärme och hur fungerar det?

Går du i tankarna att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet? Fördelarna är många och vi hjälper dig gärna med allt från dina frågor och funderingar till produkter och installation. Men hur fungerar fjärrvärme och hur vet jag om det är det bästa valet för mig?

Så här fungerar fjärrvärme

Låt oss räta ut frågetecknen. Uppvärmning av fastigheter via fjärrvärmenätet är idag den vanligaste formen i Sverige med mer än 50 % av våra bostäder, kontor och andra lokaler som har denna form av uppvärmning.

Fjärrvärme fungerar så att hett vatten produceras genom förbränning i en central anläggning och går genom nedgrävda och väl isolerade rör under marken till bostäder och olika lokaler som är inkopplade på fjärrvärmenätet.

I huset som ska värmas upp finns en fjärrvärmecentral installerad där värmen från fjärrvärmevattnet går ut i husets värmesystem via en värmeväxlare. Vattnet i fjärrvärmerören skickas sedan tillbaka till värmeverket där det värms upp på nytt och går tillbaka ut i rören för en ny vända.

Hur påverkar fjärrvärme miljön?

Ungefär 97 procent av energin som skapas kommer från återvunnen och förnybar energi och endast cirka 3 procent från fossila bränslen eller övrigt.

Flis från skogsindustrin, bioolja, sopor och överskottsvärme från industrier är exempel på vad som används till uppvärmning av fjärrvärmevattnet. Detta förfarande blir en viktig del av ett hållbart kretslopp i samhället.

Att utnyttja fjärrvärmenätet bidrar till en minskning av utsläpp och bränsleförbrukning då en enda central står för uppvärmningen av det vatten som hushåll i ett helt samhälle delar på, vilket hållbarhetsmässigt förstås är en stor fördel. Fjärrvärme är ett såväl miljömässigt, smart ekonomiskt som praktiskt och lätthanterligt alternativ.

Fjärrvärme ger färre orosmoln för den enskilde husägaren

Med fjärrvärme slipper du oroa dig för frysta rör i ditt hus. Du behöver heller inte bereda plats i huset samt sköta och underhålla en värmepanna. Du slipper även en hel del kostnader som detta för med sig. Fjärrvärme är ett ekonomiskt fördelaktigt val och pengarna du sparar in uppvärmningskostnaden kan du då lägga på något roligare.

Teubers rör har lång erfarenhet av och kunskap kring allt vad det innebär att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Vi bistår dig från början till slut – det vill säga allt från planering och val av produkter till din färdiga lösning. Vi hjälper dig också med att få din fjärrvärme så effektiv som möjligt. Läs mer om installation av fjärrvärme här.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar kring fjärrvärme!