Byte av wc stol till IFÖ Spira 6260 inklusive destruktion av den gamla, eventuell rördragning med max 1.2 meter och utryckningskostnad i zon 1 ingår priset.

6 073 kronor med moms

5 550 kronor med rotavdrag