Byte av wc stol till IFÖ Spira inkl. destruktion av den gamla, eventuell rördragning med max 1.2 meter och utryckningskostnad i zon 1 ingår priset.

5 935 med moms
inkl. moms

5 379 kronor
med rotavdrag