Byte av villavärmeväxlare Metro Superb inkl. destruktion med utryckningskostnad i zon 1. Inklusive elinkopplingar

40 135 med moms
inkl. moms

34 491 kronor
med rotavdrag