Byte av villavärmeväxlare Metro Superb inklusive destruktion med utryckningskostnad Inklusive elinkopplingar

41 128 kronor med moms

35 315 kronor med rotavdrag