Byte av varmvattenberedare till Metro E 300 liter inkl. destruktion med utryckningskostnad i zon 1. Exklusive elinkopplingar

18 510 med moms
inkl. moms

15 733 kronor
med rotavdrag