Byte av varmvattenberedare 300 liter inklusive elinkoppling. Destruktion av den gamla bererdaren ingår

21 926 kronor med moms

18 271 kronor med rotavdrag