Byte av varmvattenberedare 300 liter inklusive elinkoppling. Destruktion av den gamla bererdaren ingår

21 831 med moms
inkl. moms

17 831 kronor
med rotavdrag