Byte av tvättställspaket inklusive blandare från IFÖ,MA,GBG eller IDO. Destruktion av det gamla tvättstället ingår.

4 960 med moms
inkl. moms

4 361 kronor
med rotavdrag