Byte av tvättställspaket inklusive blandare från IFÖ,MA,GBG eller IDO. Destruktion av det gamla tvättstället ingår.

5 080 kronor med moms

4 463 kronor med rotavdrag