Byte av badkarsblandare MA Cera T4 termostatblandare. Slang och handdusch tillkommer.

4 451 kronor med moms

4 056 kronor med rotavdrag