Byte av badkarsblandare MA Cera T4 termostatblandare. Slang och handdusch tillkommer.

4 321 med moms
inkl. moms

3 937 kronor
med rotavdrag