Undvik oförutsedda kostnader

 Teubers Rör har noterat att många drar sig för att beställa jobb för att de är rädda att priset ska dra iväg. Det har fått oss att tänka om den traditionella betalningsmetoden i syfte att avhjälpa problemet.

I stället för att erbjuda tjänster till ett rörligt pris har vi i så hög utsträckning som möjligt utformat fasta priser för våra specifika tjänster. Detta ger dig som kund möjlighet att redan innan projektet påbörjas ta ställning till om priset är till belåtenhet. Dessutom får du, till skillnad från om du väljer en firma som uteslutande erbjuder rörliga priser, möjlighet att i god tid budgetera för utgiften och utforma en avbetalningsplan som går i linje med din ekonomiska situation.

Planering är a och o. Om det så gäller utlandssemestern eller installationen av värmepannan är det väsentligt att finanserna är tillräckliga för att täcka utgifterna.

Hjälp med ROT-avdraget

När du anlitar oss får du inte bara ett fast och förmånligt pris, du får dessutom hjälp med ROT-avdraget om du planerat att utnyttja denna förmån. Vi understödjer dig med det pappersarbete som är nödvändigt för att dra nytta av detta avdrag och hjälper dig således att spara in en hacka.

Nedan följer en prislista rörande våra produkter och tjänster:

Byte av badkarsblandare MA Cera T4 termostatblandare. Slang och handdusch tillkommer.

Inkl. moms4 125 kronor

Med rotavdrag3 759 kronor

Byte av varmvattenberedare 300 liter inklusive elinkoppling och isolering. Destruktion av den gamla bererdaren ingår

Inkl. moms20 220 kronor

Med rotavdrag16 862 kronor

Byte av tvättställspaket inklusive blandare från IFÖ,MA,GBG eller IDO. Destruktion av det gamla tvättstället ingår.

Inkl. moms4 735 kronor

Med rotavdrag 4 162 kronor

Byte av badkarsblandare Mora Cera T4 termostatblandare 160cc utan mellankopplingar. I priset ingår ej slang och handdusch.

Inkl. moms4 125 kronor

Med rotavdrag3 759 kronor

Byte av villavärmeväxlare Metro Superb inkl. destruktion med utryckningskostnad i zon 1. Inklusive elinkopplingar

Inkl. moms37 960 kronor

Med rotavdrag32 619 kronor

Byte av varmvattenberedare till Metro E 300 liter inkl. destruktion med utryckningskostnad i zon 1. Exklusive elinkopplingar

Inkl. moms17 505 kronor

Med rotavdrag14 916 kronor

Byte av wc stol till IFÖ Sign inkl. destruktion av den gamla, eventuell rördragning med max 1.2 meter och utryckningskostnad i zon 1 ingår priset.

Inkl. moms5 185 kronor

Med rotavdrag4 654 kronor

Byte av duschblandare till Mora CeraT4 termostatblandare 160 cc utan mellankopplingar ( i priset ingår ej slang och handdusch)

Inkl. moms2 965 kronor

Med rotavdrag2 692 kronor

Byte av diskbänksblandare FMM 9000E med diskmaskinsavstängning

Inkl. moms3 850 kronor

Med rotavdrag3 380 kronor

Byte av diskbänksblandare FMM 9000E utan diskmaskinsavstängning

Inkl. moms3 285 kronor

Med rotavdrag2 898 kronor

Byte av diskbänksblandare till Mora Cera 7 med diskmaskinsavstängning

Inkl. moms3 970 kronor

Med rotavdrag3 500 kronor

Byte av diskbänksblandare till Mora Cera 7 utan diskmaskinsavstängning

Inkl. moms3 420 kronor

Med rotavdrag3 033 kronor